Bjørn Erik Helgeland – Kill Your darlings!

Hvordan puste nytt liv til gründerånden, hvordan pirre endringsgleden eller evnen til rask omstilling i et allerede etablert selskap? Spesielt om du sitter i ledelsen for et selskap som er etablert, men som vokser like raskt som ABAX?

Vi har gått fra 6 til 350 ansatte på bare 6 år, ABAX er langt på nær, samme virksomhet som den var for bare 2 år siden. Hvordan sikrer vi i ledelsen at vårt fundament og kurs forblir fjellstøtt, men samtidig kan agere smidig og lett, slik vi ikke mister vår konkurranseevne i kampen mot nye disruptive og offensive aktører i markedet?

På ene siden har ABAX svært gode kort på hånden: ABAX er i dag blitt en anerkjent merkevare med mange kunder og en flott historikk. På andre siden opplever vi å bli utfordret på vår størrelse og tyngde av mindre oppstarts-bedrifter som er lette til beins, og som har størrelsen til å kunne endre seg raskt.

Disse nye aktørene bringer med seg til dels teknologiske nyvinninger og løsninger som kommersialiseres raskt og lanseres rett ut i det globale markedet. De opplever nå selvsamme utvikling som ABAX har opplevd gjennom de siste 6 årene.

Slik situasjonen er i dag er det ingen umiddelbare aktører som kan utfordre etablerte virksomheter som ABAX. De store blir større og de små blir spist.

Vi opplever dog sterk konkurranse innen enkelte segmenter i markedet, og i enkelte nasjonale markeder ser vi klare men spennende utfordringer. Men ser vi på bransjen under ett kan vi slå fast at ABAX har blitt en suksess med en verdensledende teknologi.

Mange norske virksomheter opplever dette og utfordringen internt blir å konstant utfordre seg selv og overbevise hverandre om at vi må tenke nytt, spesielt om det er risiko for å ødelegge et velfungerende foretak.

Men her det utrolig viktig at ABAX konstant utfordre seg selv når det gjelder nytenkning og  innovasjon, og i enkelte tilfeller må vi rett og slett «kannibalisere» eksisterende servicetilbud. Både på kort og lang sikt.

For om ikke VI gjør det, kan vi være helt sikre på at våre konkurrenter gjør det. Grip mulighetene og sørg for at det er du og ikke dine konkurrenter som er en trussel mot egen «status quo»

Mulighetene blir absolutt ikke mindre og det er vanskelig å forutse hvor langt teknologien kan føre oss i fremtiden. For 10 år siden var IT-avdelingen nesten en hemsko for businessmulighetene, i dag kan vi få til alt nettopp på grunn av digitaliseringen.

Så spørsmålet er ene og alene om hvordan vi som en etablert og suksessrik bedrift formår å være sultne, innovative og på forkant med digitaliseringen?

Mitt svar er å sørge for at hele organisasjonen inntar et digitalt «mindset». Derfor må vi som ledelse sette ressurser av til rett å slett og eksperimentere, også i de tilfeller hvor det ikke er noen klar business case. Ofte er det nettopp tale om en kvalifisert magefølelse snarere enn en reel business case. Men tankegangen må være at vi må «gutse» på og siden evaluere hvor langt vi nådde med prosjektet før de avsatte midlene tok slutt.

Om vi hver eneste gang må regne på alle eventualiteter og ha klart en komplett business case, da skjer det ingenting. Vi kommer ingen steder da. Selvsagt bommer vi til tider, men selv bomskudd er verdifulle investeringer for fremtiden.

Ledelsen må ha fokus på konstant å bevare sulten hos den enkelte ansatt, ABAX må være beredte og modige. Det ligger mye innovasjonskraft gjemt i en organisasjon om de ansatte, som jobber tett på kundene, blir vante med å sende inn forbedringsforslag, nye ideer og initiativ.

Vi jobber mye med å skape en kultur som omfavner endring og forandring, vi kaller det endringsglede. Det fordrer at vår interne bagasje i organisasjonen ikke blir for tung. I dag må vi kunne reagere raskt og vi må konstant evaluerer våre tjenester.

Ikke dermed sagt at vi må skape et nytt ABAX, men det ABAX vi kjenner må utvikles og tilpasses den konkurransesituasjon vi til enhver tid står oppe i. Vi må beholde motet til konstant  å disrupte oss selv, for vi har et sterkt brand, vi har teknologien og fremfor alt har vi kundene. Utfordringen blir å holde liv i grunderånden og smidigheten som ofte har en tendens til å forsvinne når vi vokser så fort som det ABAX gjør nå. Så «Kill your darlings» før konkurrentene tar livet av deg.

/ Bjørn Erik Helgeland

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s