Bjørn Erik Helgeland – Analog ledelse i en digital tid

Ledelse handler om mennesker og mennesker er først og fremst analoge.

Vi lever i dag i en tid, hvor teknologien styrer vår hverdag, på både godt og vondt. Tiden hvor vi «logget oss på nettet» er for lengst forbi.  I dag er alle «online» hele tiden og overalt via vår smarttelefon, iPad eller smartklokke.

Gjennom sosiale medier blir vi bombardert med bilder, nyheter, meninger – overalt og til alle tider på døgnet. Vi ser EM-kampen Sverige-Belgia på TV eller direkte på stadion, samtidig skriver vi om kampen på facebook. Vi sjekker likes og kommentarer om kampen, og legger ut bilde av  det som skjer på instagram og snapchat. Underveis i kampen twitrer vi om hvor god Zlatan er, og håper samtidig på retweets.

Vi har blitt avhengige av konstant å få digitale klemmer, tommel opp og High Fives. Det er både fantastisk og utfordrende på samme tid.

Slik er situasjonen vi i dag lever i, og vi må bare bruke det for alt det er verdt.  Å stritte imot og hevde at alt var bedre før blir for dumt, og fryktelig tidskrevende og ikke minst energitappende.

Som leder er det dog verdt å huske på at våre menneskelige behov ikke har endret seg mye, faktisk veldig lite. Dine ansattes menneskelige behov er de samme + Wifi og 3G dekkning.

Men på grunn av den digitale revolusjon de siste 10 årene kommer dine ansatte i dag på jobben etter konstant feedback gjennom sosiale medier og så blir det helt stille. Ingen Likes, tommel opp eller High Fives. Nettopp derfor har behovet for å se den enkelte ansatte blitt enda viktigere enn noen gang før.

I ABAX har vi løst dette på flere måter. Jeg vil vende tilbake til flere av disse metodene i senere bloggposter. Men én ting som har vært viktig for oss er å være veldig metodiske og strukturerte i møtet med den enkelte ansatte, selv om vi utadtil kanskje fremstår som artige og lønnsomme.

Noe av det viktigste vi har gjort er å sørge for at hver leder maks har 10 ansatte under seg. Blir det behov for flere ansatte i den enkelte avdeling, deler vi opp avdelingen i flere teams. Dette er viktig!

Rent praktisk betyr det at lederen får tid og rom til å bli kjent med den ansatte og bruke de rette ledelsesverktøyene i verktøykassa. Vi kan gi de nødvendige High Fives, spørre hvordan det går og dele ut klemmer til hverandre om det butter imot, eller et spark baki for de som trenger det. Vi skaper rett og slett rom for å utøve artig og lønnsom ledelse.

/ Bjørn Erik Helgeland
Advertisements
Bjørn Erik Helgeland på scenen til ABAX Kickoff

Bjørn Erik Helgeland – Kill Your darlings!

Hvordan puste nytt liv til gründerånden, hvordan pirre endringsgleden eller evnen til rask omstilling i et allerede etablert selskap? Spesielt om du sitter i ledelsen for et selskap som er etablert, men som vokser like raskt som ABAX?

Vi har gått fra 6 til 350 ansatte på bare 6 år, ABAX er langt på nær, samme virksomhet som den var for bare 2 år siden. Hvordan sikrer vi i ledelsen at vårt fundament og kurs forblir fjellstøtt, men samtidig kan agere smidig og lett, slik vi ikke mister vår konkurranseevne i kampen mot nye disruptive og offensive aktører i markedet?

På ene siden har ABAX svært gode kort på hånden: ABAX er i dag blitt en anerkjent merkevare med mange kunder og en flott historikk. På andre siden opplever vi å bli utfordret på vår størrelse og tyngde av mindre oppstarts-bedrifter som er lette til beins, og som har størrelsen til å kunne endre seg raskt.

Disse nye aktørene bringer med seg til dels teknologiske nyvinninger og løsninger som kommersialiseres raskt og lanseres rett ut i det globale markedet. De opplever nå selvsamme utvikling som ABAX har opplevd gjennom de siste 6 årene.

Slik situasjonen er i dag er det ingen umiddelbare aktører som kan utfordre etablerte virksomheter som ABAX. De store blir større og de små blir spist.

Vi opplever dog sterk konkurranse innen enkelte segmenter i markedet, og i enkelte nasjonale markeder ser vi klare men spennende utfordringer. Men ser vi på bransjen under ett kan vi slå fast at ABAX har blitt en suksess med en verdensledende teknologi.

Mange norske virksomheter opplever dette og utfordringen internt blir å konstant utfordre seg selv og overbevise hverandre om at vi må tenke nytt, spesielt om det er risiko for å ødelegge et velfungerende foretak.

Men her det utrolig viktig at ABAX konstant utfordre seg selv når det gjelder nytenkning og  innovasjon, og i enkelte tilfeller må vi rett og slett «kannibalisere» eksisterende servicetilbud. Både på kort og lang sikt.

For om ikke VI gjør det, kan vi være helt sikre på at våre konkurrenter gjør det. Grip mulighetene og sørg for at det er du og ikke dine konkurrenter som er en trussel mot egen «status quo»

Mulighetene blir absolutt ikke mindre og det er vanskelig å forutse hvor langt teknologien kan føre oss i fremtiden. For 10 år siden var IT-avdelingen nesten en hemsko for businessmulighetene, i dag kan vi få til alt nettopp på grunn av digitaliseringen.

Så spørsmålet er ene og alene om hvordan vi som en etablert og suksessrik bedrift formår å være sultne, innovative og på forkant med digitaliseringen?

Mitt svar er å sørge for at hele organisasjonen inntar et digitalt «mindset». Derfor må vi som ledelse sette ressurser av til rett å slett og eksperimentere, også i de tilfeller hvor det ikke er noen klar business case. Ofte er det nettopp tale om en kvalifisert magefølelse snarere enn en reel business case. Men tankegangen må være at vi må «gutse» på og siden evaluere hvor langt vi nådde med prosjektet før de avsatte midlene tok slutt.

Om vi hver eneste gang må regne på alle eventualiteter og ha klart en komplett business case, da skjer det ingenting. Vi kommer ingen steder da. Selvsagt bommer vi til tider, men selv bomskudd er verdifulle investeringer for fremtiden.

Ledelsen må ha fokus på konstant å bevare sulten hos den enkelte ansatt, ABAX må være beredte og modige. Det ligger mye innovasjonskraft gjemt i en organisasjon om de ansatte, som jobber tett på kundene, blir vante med å sende inn forbedringsforslag, nye ideer og initiativ.

Vi jobber mye med å skape en kultur som omfavner endring og forandring, vi kaller det endringsglede. Det fordrer at vår interne bagasje i organisasjonen ikke blir for tung. I dag må vi kunne reagere raskt og vi må konstant evaluerer våre tjenester.

Ikke dermed sagt at vi må skape et nytt ABAX, men det ABAX vi kjenner må utvikles og tilpasses den konkurransesituasjon vi til enhver tid står oppe i. Vi må beholde motet til konstant  å disrupte oss selv, for vi har et sterkt brand, vi har teknologien og fremfor alt har vi kundene. Utfordringen blir å holde liv i grunderånden og smidigheten som ofte har en tendens til å forsvinne når vi vokser så fort som det ABAX gjør nå. Så «Kill your darlings» før konkurrentene tar livet av deg.

/ Bjørn Erik Helgeland