Store sannsynligheter for opp- og nedturer også i 2017.

Det er årets siste dag. Årskavalkader av ymse slag ruller over tv-skjermene og sosiale medier fylles med alt som HAR vært i 2016. Topp det, men synes det er artigere med fremtiden og morgendagens helter enn gårsdagens. Med bare timer igjen gir det mer mening enn noen gang å si at; tiden den kommer, den går ikke.

Noen få ord om 2016.

Vært et år fylt med opp og nedturer, både privat og med ABAX. Livet er en er en berg-og-dal bane, og det er det som gjør det spennende, men husk å bruke hjelm – det kan gå fort i svingene. Vår familie i Larviksveien 1 har med vår fantastiske Vilja gått fra 5 til 6. 4 barn er passe og har gått over til å skyte med løskrutt. Er stadig lykkelig gift og fortsatt like forelsket i Ida.
For ABAX har det vært et fantastisk år. 40 % vekst, nye land, nye ansatte, nye rekorder og nye produkter. Men nok om 2016.

Tiden kommer, den går ikke.

Uante muligheter i 2017.

2017 blir et spennende år, både for ABAX og bransjen vi er en del av. I ABAX jobber vi med et tydelig samfunnsoppdrag som problemløsere for de som bruker bil i forbindelse med jobb. Den teknologiske utviklingen skjer i rekordfart og vil bringe uante muligheter for både brukeren og eier av bilene. Derfor er det gledelig at norske medier nå også begynner å se hvilke muligheter det ligger innen Internet-of-Things.

Mennesker og ledelse.

Fremover vil fokus på den ansatte som viktigste ressurs bli enda tydeligere enn den har vært før. Folk jobber for folk – ikke selskaper. Derfor vil fremtidens ledelse handle om hvordan du behandler folk.

 

Det vil handle om å motivere til selvledelse hos den enkelte. Det vil handle om å får den ansatte til å føle seg verdsatt, slik han/hun ønsker å engasjere seg i jobben, i selskapet og de mål og verdier vi sammen setter. Dette skaper grobunn for tillitt til ledelsen, at folk fokusere på egen jobb og stoler 100 % på kursen ledelsen har satt. Derfor er det viktig at du har organisert selskapet for å takle dette. Ett resultat av dette vil være at vi i fremtiden vil se flere med jobbtitler som Culture Manager, Training Manager, Performance Manager etc.

 
Homogene ledergrupper og teams er lønnsomt og noe vi har jobbet med over tid i ABAX. Stikk i strid med hva konsulenter og rådgivere tidligere har trodd. Homogene grupper handler ikke om like personligheter, for det er vi absolutt ikke i ABAX, men det handler om at selskapet må dras i samme retning, det kan ikke være plass til flere ulike visjoner, verdier og samfunnsoppdrag i ett og samme selskap.

Produkt og tjenester flyter sammen.

Fokus på det enkle produkt vil i fremtiden bli borte. I ABAX har vi mange ulike produkter og tjenester, i 2017 og fremover blir dette ett produkt, og produktet vil være ABAX. Selskaper verden over bruker i dag milliarder på å endre selskapene sine fra fokus på produktet til å bli fulldigitale service og tjenesteutbydere. Hvorfor skjer dette ? Fordi teknologien beveger seg raskere enn noen gang og skal du overleve må du tørre å ta grep på dette feltet. Norske selskaper må tørre å være innovative, satse stort på å utvikle samfunnsnyttige tjenester. De beste løsningene er ofte de man tror man ikke trenger, men først de er funnet opp så forstår man ikke hvordan man kunne ha levd uten.

 
De utviklinger som skjer innen teknologien og tingenes internett understreker bilens betydning for vår samfunnsutvikling. Bilen er på god vei til å bli en HUB og vil, som i dag, forbli vårt viktigste transportmiddel. Det skjer viktige endringer innen datafangst som takket være bilen kan bedre miljøet, øke sikkerhet på veiene, øke inntektsmuligheter for selskaper og effektivisere logistikken landet over.

 
I ABAX er vi både drømmende og hardarbeidene i nuet, og når rakettene har sloknet vil vi våkne med et intenst fokus på salg. Først og fremst må vi selge det vi har, og vi skal jobbe enda hardere i 2017 for nettopp dette. Derfor er det jo artig å få bekreftet fra dyp og seriøs forskning at står man tidlig opp om morgenen og jobber litt lengre, så får man gjort mer.:)

Godt nytt år!

/Bjørn Erik Helgeland

Advertisements

Bjørn Erik Helgeland – Kan Uber være “nøkkelen” til vekst?

Våre naboland sliter fortsatt etter finanskrisen. Her på berget har oljekrisen i Stavanger etter hvert spredd seg til andre sektorer og spørsmålet «Hva skal vi leve av etter olja tar slutt?» er nå mer aktuell enn noen gang før.

Vi lever i en tid hvor det skjer store endringer og det skjer vanvittig fort! Våre måter å leve på endres stadigvekk. Nye teknologier oppstår, mens andre blir overflødige Noen bransjer vokser fort, mens andre andre sliter noe voldsomt.

Dette er i mange tilfeller utenfor for “vår” kontroll og vi må begynne å omfavne endringer som kan skape vekst, fremfor det som ofte skjer, vi stritter imot. Vi må legge til rette for at nye bransjer og ny teknologi kan skape vekst, og de jobber som vi trenger.

Det er i dette lyset at debatten om teknologiske nyvinninger og delingsøkonomien kommer inn – Det er her selskaper som Uber blir mye mer enn bare et taxiselskap uten taxier, eller at AirBnB er noe mer enn bare hotell uten hotellrom. De har blitt symboler på en ny tid og en ny måte å drive business på.

Debatten om UBER er dessverre et lysende eksempel på hvordan vi i Skandinavia først og fremst tenker defensivt og til tider litt bakstreverske. På ene siden høres delingsøkonomi veldig sexy og fantastisk ut, men på den andre siden klarer vi ikke å legge til rette for, og utnytte det enorme potensialet som ligger der for vekst og nye jobber.

I Norge har vi allerede hatt både debatter og rettsaker mot Uber-sjafører. Debatten tok av etter NHO direktør, Kristin Skogen Lund hilste Uber velkommen med en tur i en Uber-taxi.

I Sverige og Danmark går nå denne debatten for fullt. Det går mot at Uber kanskje vil få slippe til gjennom å regulerer taxiloven. Uber blir da kunne bli betraktet som en «akseptert» næring, med alt det innebærer.

Frykten i både Danmark og Sverige går på at en taxi-lov som åpner opp for Uber vil utfordre og true arbeidsplasser og arbeidsrettigheter. Men dette trenger absolutt ikke være tilfellet. Det fordrer dog at en eventuell ny taxi-lov ikke regulerer bort bedrifter som Uber, men finner måter å innpasse de på. Her er det viktig å påpeke at jeg selvfølgelig mener at slike selskap må innordne seg de vanlige spillereglene som alle vi andre som driver business i Norge må gjøre.

Det er viktig å se dypere inn i krystallkulen og erkjenne at det finns mange bransjer som vil kunne dra nytte av selskaper som Uber. Det finnes utallige, av aktører som vil kunne vokse på et samarbeid med en aktør som Uber. ABAX er en av de.

De positive effektene er mange. I ABAX ser vi f.eks. mange muligheter innen det å la Uber få slippe til. De vil etter hvert trenge å dokumentere kjøringen sin og samtidig gjøre administrasjon av turene enda enklere for både bruker og sjåfør. Bilverksteder og bilforhandlere vil kanskje også kunne dra nytte av at flere sjåfører og biler entrer bransjen.

Uansett blir det spennende å følge debatten videre:)
/Bjørn Erik Helgeland