Bjørn Erik Helgeland – Skape en artig og lønnsom bedriftskultur!

Alle snakker om det, alle skriver om det og alle påstår at de har én. Vi snakker om bedriftskultur!

MEN går du direkte på mange bedriftsledere i dag, og spør dem; Hva er kjennetegner kulturen i din organisasjon? Er reaksjonene du får at folk fort blir litt urolige i stolen, flakkende blikk,  smånervøse fraser om verdier, etterfulgt av febrilsk leting i bedriftens personalhåndbokbok.

Mange – altfor mange dessverre – får problemer med å gi deg et klart og tydelig svar. Som oftest er det fordi det ikke er forankret godt nok i organisasjonen fra ledelse til ansatte.

Sagt på en annen måte; kultur skapes ikke med noen luftige visjoner en sen kveld i baren på ett eller annet Høyfjellshotell, med polsk danseband og tomt badebasseng! (Selv om det er veldig hyggelig det også;)

kultur skapes ikke med noen luftige visjoner en sen kveld i baren på et høyfjellshotell

Jeg skal ikke påstå at vi har funnet FASITEN på hvordan man skaper en god bedriftskultur, men i ABAX har vi stor tro på den måten vi har valgt å bygge, beholde og utvikle ”ABAX-kulturen” på.

Det å skape og bygge en artig og lønnsom bedriftskultur er noe av det aller viktigste vi gjør i ABAX.

Første sten som må legges er å erkjenne at kulturbygging først og fremst er en ledelsesbeslutning. Er ikke kulturen forankret hos ledelsen, og etterlevd hos hver og en av de – hver eneste dag –  Ja, da blir det fryktelig vanskelig å legge de neste steinene og beholde og styrke kulturen, spesielt i perioder hvor selskapet vokser fort, eller i perioder med mye motgang.

Det som beskriver vår kultur best, og som oftest omtales som «ABAX-kulturen»,  er  «Artig og Lønnsom».  «Artig» dekker over flere ting. Vi kan f.eks ikke bare avholde KickOffs og gå i kjole hele tiden(crossdressing), men det gjenspeiler det at vi i ABAX har valgt å sette Mennesket først.

Som jeg skrev i innlegget om «Analog ledelse i en digital tid»  er vår måte å organisere oss på ,en sterk medvirkende årsak til at vi får skapt et artig og sosialt miljø i ABAX. Det er viktig å ha det moro sammen. Men det gir også rom for å ha et sterkt fokus på det å være «Lønnsom»

Alle som kommer inn  døren hos oss,  blir møtt med et ekstremt sterkt fokus på salg, og lønnsomme aktiviteter. Det er ikke sikkert en ingeniør alltid setter pris på det, men for å bli rå på salg, må vi være i verdensklasse på kompetanse og utvikling. Alt henger sammen. Alt må ha en klar og tydelig retning.

Jeg håper og tror  at alle som har vært i kontakt med noen som jobber hos oss, vært på besøk i våre lokaler eller leser om oss i mediene vil gjenkjenne at vi gjør ting på en bestemt måte og at man kjenner igjen ABAX kulturen.

Når man har klart dette, og kulturen er forankret i alle ledd, vil den etter hvert sette seg i veggene og  sive ut gjennom mursteinene og ut i lokalmiljøet. Om folk utenfor styrerommet begynner å gjenkjenne hva kulturen i din bedrift er,  da vet du at du er på rett vei.

/Bjørn Erik Helgeland.

Advertisements